Ultrasonografija predstavlja neinvazivnu, preciznu, bezbednu, bezbolnu radiološku metodu, bez upotrebe jonizujućeg zračena koja se primenjuje u dijagnostici brojnih oboljenja.

Metoda je vrlo komforna za pacijenta,nema primene kontrastnog sredstva i u velikom broju slučajeva daje konačnu dijagnozu, naravno ukoliko je izvodi visoko kvalifikovani i stručni lekar-najčešće radiolog.

Takođe od velikog je značaja i kvalitet aparata na kome se pregled vrši, jer na aparatima koji nemaju adekvatne sonde i ostale uslove, pregled može u znatnoj meri biti insuficijentan,a nalaz neadekvatan.

U DC Mercur ultrazvučni pregled se vrši na najsavremenijum novom aparatu marke Siemens ACUSON Juniper, premium klase, opremljen različitim sondama kojima se mogu pregledati različite regije, tako da pacijent dobija najprecizniji i najtačniji pregled.

Ultrasonografija grudi predstavlja dijagnostičku metodu koju svaka žena treba da uradi sa 30 godina u sklopu svog prvog pregleda dojki i ponavlja se na svakih godinu dana, do 40-te godine kada se radi prva –bazna mamografija. Nakon toka mamografija se radi na svake 2 godine, a UZ između tih pregleda, dakle jednom godišnje.

Pacijentkinje koje u svojoj porodici imaju obolele od karcinoma dojke (naročito majke,bake i tetke) treba i ranije, oko 25-te godine, da urade svoj prvi preventivni UZ pregled.

UZ pregled se radi od 5-15 dana ciklusa i ne zahteva nikakvu pripremu pacijentkinje.

Radi se u ležećem stavu pacijentinje, prilikom čega se sem dojki obavezno pregledaju i aksile (pazuh) obostrano kao i ostali lokoregionalni limfni čvorovi (iznad i ispod ključne kosti).

UZ pregledom mogu da se otkriju različite kako cistične tako i mekotkivne-solidne lezije koje mogu biti benigne i maligne etiologije.

Ukoliko se postavi sumnja na neku malignu promenu u dojci u sklopu dijagnostike se obavezno mora uraditi i „core“ biopsija, koja se takođe radi pod kontrolom ultrasonografije.