Sample page

Prof. dr sci. med. Robert Semnic

Prof. dr sci. med. Robert Semnic

Specijalista radiologije

Prof. dr sci. med. Robert Semnic je zaposlen u Centru za imidžing dijagnostiku, Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, kao i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu , na katedri za radiologiju.

Autor je mnogih stručnih literatura na temu magnetne rezonance i kompjuterizovane tomografije glave i vrata, kao i muskuloskeletnog sistema.

Za dijagnostički centar Merkur obavlja sve preglede u oblasti neuro radiologije, kao i sve preglede u oblasti dečije radiologije.