RENDGEN

Vision V

Digitalna radiografija koja omogućava sva standardna snimanja grudnog koša koštanog sistema uz smanjenu dozu zračenja (osnovna pulmološka obrada, pregledi pri povredama ili sumnji na promene u koštanom sistemu).