U dijagnostičkom centru “Merkur”, naša misija je edukacija javnosti o značaju preventivne dijagnostike u lečenju najtežih bolesti. Verujemo da podizanjem svesti o prevenciji kod svake osobe, omogućiće da se uspešno nosimo sa najopasnijim oboljenjima, poput tumora, kardiovaskularnih ili neuroloških oboljenja.
Pročitajte intervju sa dr Ivanom Gajovićem, radiologom u dijagnostičkom centru “Merkur”, o značaju preventivne dijagnostike.

1. Srbija je na 2. poziciji u Evropi kada je u pitanju procenat smrtnost od karcinoma. Koliko važnu ulogu u lečenju ima faktor vremena otkrivanja bolesti?

‘’Izuzetno veliku ulogu igra vreme u detekciji- otkrivanju i pravovremenom lečenju određenih bolesti. Uz savremene laboratorijske, kliničke i druge analize, radiologija je zahvaljujući širokoj upotrebi i brojnim metodama, našla značajnu ulogu u tome, obzirom da sve više metoda mogu u najranijim fazama i promenama otkriti patološke promene organa.’’

2. Moždani udari su jedan od najčešćih uzroka smrtnosti, a najveći uzrok invalidnosti. Koliki značaj ima pregled krvnih sudova glave i vrata u prevenciji od moždanog udara?

’’Jako je važno delovati na faktore rizika i smanjiti njihovu štetnost u uzrokovanju i posledicama moždanog udara. Pored kardioloških problema, najčešći uzrok moždanog udara jeste problematika suženja- stenoza- krvnih sudova. U otkrivanju takvih uzroka danas nam je dostupno nekoliko metoda dijagnostika, od kojih svaka ima svoj značaj i dopunjuje jedna drugu- ultrazvučni kolor dopler pregled karotidnih (vratnih) arterija, skenerska (CT) angiografija, kao i snimanje krvnih sudova na magnetnoj rezonanci (MR angiografija). Iako je zlatni standard u dijagnostici stenoza, aneurizmi i ostalih patoloških promena krvnih sudova skenerska angiografija, najčešća u upotrebi je magnetno-rezonantna zbog sve većeg broja pregleda glave na istoj, kao i toga da za nju nije standardno potrebno davati intravenski kontrast. ’’

3. Koliko najsavremenija oprema može pomoći u ranom dijagnostikovanju najsmrtonosnijih bolesti?

’’Moderna oprema nosi sa sobom velike mogućnosti- primenu savremenim metoda i protokola dijagnostike, korišćenje softvera za obradu slika, kao i potrebu da na istoj rade najiskusniji i najbolji tehničari i lekari. Dinamika razvoja digitalnih tehnologija nije zaobišla ni radiologiju koja se na njih oslanja u najvećoj meri. ’’

’’U DC „Merkur“ posedujemo modernu i novu opremu za kompletnu dijagnostiku- digitalni rentgen aparat, savremene ultrazvučne aparate, danas standardni multidetektorski 64-slajsni skener i moćnu magnetnu rezonancu. Posebno smo ponosni na posedovanje 3D mamografa sa tomosintezom, obzirom da tako urađen skrinig i standardni pregled dojki omogućava otkrivanje karcinoma dojke u najranijem mogućem stadijumu. Svaka od dijagnostika je priča za sebe i mi ćemo u narednim intervjuima posvetiti pažnju svakoj od njih ponaosob.’’

Radiolog dr Ivan Gajović, dijagnostički centar Merkur