Magnetna rezonanca

MR glave i krvnih sudova glave

MR hipofize

MR orbite

MR mekih tkiva vrata

MR cele kičme

MR cervikalne kičme

MR torakalne kičme

MR lumbalne kičme

MR dojki

MR abdomena

MR karlice

Multiparametrijski MR prostate

MRCP (holangiopankreatografija)

MR zglobova

MR enterografija

MR urografija

MDCT

MDCT Endokranijuma (CT Glave)

MDCT vrata
MDCT paranazalnih šupljina (sinusa)

MDCT temporalnih kostiju

Niskodozni MDCT pluća

MDCT pluća

MDCT abdomena

MDCT karlice

MDCT kičme

MDCT Koštano-zglobnog sistema

MDCT Angiografije

MDCT Aortografija

MDCT Enterografija

MDCT Kolonografija