Magnetna rezonanca

MR glave i krvnih sudova glave

MR hipofize

MR orbite

MR mekih tkiva vrata

MR cele kičme

MR cervikalne kičme

MR torakalne kičme

MR lumbalne kičme

MR dojki

MR abdomena

MR karlice

Multiparametrijski MR prostate

MRCP (holangiopankreatografija)

MR zglobova

MR enterografija

MR urografija