Mamografija

Mamografija predstavlja zlatni standard u dijagnostici karcinoma dojke. Primenom mamografije smanjuje se smrtnost od karcinoma dojke za 20-40%, što je od velikog značaja uzevši u obzir da danas u Srbiji svaka osma žena oboli od karcinoma dojke.

Digitalna 2D mamografija je radiografska metoda (primenjuje X zračenje) optimizovana za pregled dojki, ali ova metoda ima nisku senzitivnost (osetljivost) kada su u pitanju dojke gustog žlezdanog tkiva (tzv. „denzne“ dojke), i nisku specifičnost zbog efekta sumacije normalnog tkiva dojki, kada su mogući lažno pozitivni nalazi.

Da bi se prethodno navedeno izbeglo, uvodi se tomosinteza dojki, koja predstavlja modifikaciju 2D mamografije u 3D prikaz, što se postiže serijom snimaka dojki visokog kvaliteta, gde debljina načinjenih preseka iznosi samo 1 mm.