Naš tim

Prof. dr sci. med. Robert Semnic

Prof. dr sci. med. Robert Semnic

Specijalista radiologije

Prof. dr sci. med. Robert Semnic je zaposlen u Centru za imidžing dijagnostiku, Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, kao i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu , na katedri za radiologiju.

Autor je mnogih stručnih literatura na temu magnetne rezonance i kompjuterizovane tomografije glave i vrata, kao i muskuloskeletnog sistema.

Za dijagnostički centar Merkur obavlja sve preglede u oblasti neuro radiologije, kao i sve preglede u oblasti dečije radiologije.

Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović

Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović

Specijalista radiologije

Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović je zaposlena na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici od 01.09.1995.godine.Zaposlena je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na katedri za radiologiju u zvanju vanrednog profesora.

Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović usavršavanje je obavila u zemlji i inostranstvu. Stipendista je američke vlade u sklopu IVLP programa u okviru koga je provela mesec dana u USA u oktobru 2011, kao i japanske vlade u okviru JICA projekta u okviru koga je boravila u Japanu jun/jul 2016.

Autor je radova objavljenih u časopisima sa impakt faktorom. Takođe je autor i koautor poglavlja u stručnim knjigama objavljenim u zemlji i inostranstvu. Autor je poglavlja u Nacionalnom vodiču za rak dojke.

Predstavnik je Srbije u EUSOBI-u (Evropsko udruženje za imidžing dojke). Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović je član Nacionalne radne grupe za onkologiju, Nacionalne radne grupe za rak dojke kao i Nacionalne radne grupe za skrining raka dojke.

Za dijagnostički centar Merkur obavlja preglede magnetne rezonance dojki.

Prof. dr Viktorija Vučaj-Ćirilović

Prof. dr Viktorija Vučaj-Ćirilović

Specijalista radiologije

Prof. dr Viktorija Vučaj-Ćirilović je specijalista radiologije, supspecijalista onkologije. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1995. godine, a 2001. godine položila je specijalisticki ispit iz radiologije. Viktorija Vučaj-Ćirilović je zaposlena na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, u zvanju redovnog profesora. U stalnom je radnom odnosu u Institutu za onkologiju Vojvodine- Centar za imaging dijagnostiku, na radnom mestu specijalista radiologije-šef odseka za dijagnostiku oboljenja dojki. Član je Međunarodnog udruženja radiologa (ECR), Međunarodnog udruženja senologa (EUSOBI),kao i brojnih domaćih stručnih udruženja. Podpredsednik je sekcije za radiologiju Srbije. Osnivač je škole Kolor dopler ultrasonografije i predavač u školi kompjuterizovane tomografije, kao i škole za dijagnostiku dojke. Prof. dr Viktorija Vučaj-Ćirilović se stručno i naučno usavršavala u Klinici Tenon, Univeziteta Pierre i Maria Curie u Parizu (2013) i na Univerzitetskoj klinici u Salzburgu (2006), kao i na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu.

Za dijagnostički centar Merkur, obavlja ultrazvučne preglede dojke i mamografske preglede dojke.

Dr Aleksandar Spasić

Dr Aleksandar Spasić

Specijalista radiologije

Dr Aleksandar Spasić, specijalista radiologije, asistent na medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Za dijagnostički centar Merkur, obavlja preglede u oblasti neuro i ORL programa na magnetnoj rezonanci i skeneru.

Dr Ivan Turkalj

Dr Ivan Turkalj

Specijalista radiologije

Diplomirao je 2006. godine, a doktorirao 2011. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Specijalizaciju iz radiologije završio je 2013. godine.

Jedan je od vodećih stručnjaka u oblasti koštano-zglobne patologije, u našoj zemlji kao i regionu. Za dijagnostički centar Merkur, obavlja sve preglede zgobova, mišića i mekih tkiva na magnetnoj rezonanci i skeneru.

Dr Dejan Jovanović

Dr Dejan Jovanović

Specijalista radiologije

Načelnik je Odeljenja urgentne radiologije u Kliničkom centru Vojvodine. Zaposlen je u KC Vojvodine od 2005. godine. Član je Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva, Evropskog društva radiologa (ESR) i Evropskog društva gastrointestinalnih i abdominalnih radiologa (ESGAR) sa aktivnim učešćem na godišnjim skupovima. Predavač je na CT školama za lekare i za tehničare Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Univerziteta u Novom Sadu i u Savezu društava Vojvodine za borbu protiv raka.

Za dijagnostički centar Merkur obavlja preglede, CT kolonografija i CT I MR enterografija.

Doc. dr Tatjana Bošković Matić

Doc. dr Tatjana Bošković Matić

Specijalista neurologije

OBRAZOVANJE:
1997. godine završila Medicinski fakultet , Univerzitet u Kragujevcu.
2003. godine stekla zvanje specijaliste neurologije na Medicinskom fakultetu ,Univerzitet u Beogradu.
2019 .godine odbranila doktorsku disertaciju.

NASTAVNA DELATNOST:
Docent na predmetu neurologije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu i Drzavnom Univerzitetu u Novom Pazaru.
Publikacije: preko 30 stručnih radova iz oblasti neurologije.

RADNO ISKUSTVO:
Od 1997. zaposlena na Klinici za neurologiju UKC Kragujevac.
Od 2009. god. do 2021. god. bila na mestu načelnika Odeljenja za cerebrovaskularne bolesti, a od 2021. godine obavlja funkciju direktora Klinike za neurologiju, UKC Kragujevac.
ČLANSTVA:
Neuroloska sekcija
SLD
Udruženje neurologa Srbije
Evropsko udruženje neurologa