Multiparametrijski MR prostate je poseban protokol pregleda magnetnom rezonancom koji daje detaljniju sliku vaše prostate nego standardni MR protokoli.

Pogledajte snimak u kojem Dr Ivan Gajović, radiolog, objašnjava šta je i kolika je važnost pregleda multiparametrijski MR prostate.

U dijagnostičkom centru Merkur, nalazi se jedan od najsavremenijih aparata magnetne rezonance Siemens Sempra. Magnetom Siemens Sempra proizvodi kristalno čistu sliku, što znatno olakšava doktoru uspostavljanje prave dijagnoze.

Rana detekcija spasava vaš život. Zakažite vaš pregled na vreme!