MR zglobova

MR zglobova je superiorna, neinvazivna dijagnostička metoda kojom dobijamo uvid u unutrašnjost pojedinih zglobova, njihovih kapsula, stanja mišića i ligamenata, kao i koštanog dela. Ovom dijagnostičkom metodom zglobova dobijamo najdetaljniji prikaz svih pomenutih struktura.

Magnetnom rezonancom je moguće snimiti zglobove:

 • Ramena
 • Lakta
 • ručnog zgloba
 • šake
 • kuka
 • kolena
 • skočnih zglobova
 • stopala

Indikacije mr zglobova:

 • sportske povrede
 • traumatske povrede
 • sumnja na postojanje tumorozne promene
 • bol u zglobu
 • otok zgloba
 • nemogućnost ili ograničena pokretljivost zgloba

Pregled svakog zgloba traje oko 20 min.