MR torakalne kičme

Dugotrajni bolovi koji se prostiru između lopatica ili se bol i širi u područje između rebara daje problem sa grudnom kičmom.Pregledom grudne kičme na magnetnoj rezonanci otkrićemo stanje grudnih pršljenova, eventualno postojanje diskus hernije, upalnog procesa na grudnim kičmenim pršljenskim telima, sužen kičmeni kanal (stenozu), potencijalni uzrok bola u grudnom delu kičme, tumore.

Pregled traje oko 20 min.