MR dojki

Magnetna rezonanca dojki je najsavremenija dijagnostička metoda u ranom otkrivanju bolesti (tumora) dojki. Budući da je reč o bolesti koja je postala gorući javno zdravstveni problem, moderna medicina je razvila sofisticirane dijagnostičke mogućnosti i protokole za njeno rano otkrivanje.

Kod pacijentkinja koje imaju promene na dojkama magnetna rezonanca se koristi kako bi se odredilo da li je tkivo dojki dobroćudno ili zloćudno.

Pregled traje oko 30min.