MR cervikalne kičme

Ukoliko imate bol u vratu ili širenje bola u vratnu regiju, poglavinu, bol duž obe ili jedne ruke sa ili bez trnjenja, peckanja, bockanja, mravinjanja, osećaja toplote, potrebno je uraditi magnetnu rezonancu vratne kičme.
Tu ćemo videti stanje kičmenih pršljenova vratne regije ali i mekotkivnih struktura diskusa koji se nalaze između kičmenih pršljenova, a koji u zavisnosti od svog oštećenja mogu dati različite ispade u regiji vrata ili niže – bolove, utrnulost, parezu ili paralizu.

Ovim dijagnostičkim pregledom ćemo steći uvid u stanje kičmenih pršljenova vratne regije i mekih tkiva između njih, što će lekaru dati smernice za dalje lečenje.

Pregled traje oko 20min.