MR cele kičme

MR kičme je superiorna, neinvazivna dijagnostička metoda kojom se dobija uvid u stanje kičmenih pršljenova čitavog kičmenog stuba. Kičmeni stub se sastoji iz 33-34 kičmenih pršljenova. Između njih nalaze se hrskavičave tvorevine intervertebralni diskusi, čije se promene najpreciznije sagledavaju na magnetnoj rezonanci.

Magnetna reoznanca kičme je podeljena po segmentima:
Vratni ( cervikalni ) deo kičmenog stuba, grudni ( torakalni ) deo kičmenog stuba, slabinski ( lumbalni ) deo kičmenog stuba.

Pregled traje oko 50 min.