MDCT Kolonografija

MDCT kolonografija je neinvazivna dijagnostička metoda koja daje detaljan i precizan prikaz unutrašnjosti debelog creva (kolona) pravljenjem velikog broja slika iz više različitih preseka. Može biti zamena za invazivnu kolonoskopiju (samo uz dozvolu lekara).

Najvažniji razlog za ovaj pregled je otkrivanje polipa ili rano oktriće karcinoma debelog creva.