MDCT kičme

Kompjuterizovana tomografija kičme je neinvazivna dijagnostička metoda koja nam daje informacije o pršljenovima, tkivima i drugim kičmenim strukturama. MDCT kičmenog stuba radi se kod sumnje na dskus herniju, tumore i druge povrede, za proveru obima povreda, strukturne anomalije kičme, malformacije krvnih sudova, nakon operacije za procenu efekta lečenja, kada je pacijent kalustrofobičan ili zbog metala u telu ne može snimiti magnetnu rezonancu.

Možemo snimiti sve delove kičme:

  • vratni ( cervikalni ) deo kičmenog stuba
  • grudni ( torakalni ) deo kičmenog stuba
  • slabinski ( lumbalni ) deo kičmenog stuba.