MDCT Aortografija

Dijagnostička metoda prikaza aorte multislajsnom kompjuterizovanom tomografijom, kojom se dobijaju podaci o njenoj širini, aterosklerotskim promenama na zidu krvnog suda, o aortnom zalisku, promenama, (ne)pomičnosti, kalcifikacijama i propuštanju krvi preko obolelog aortnog zaliska. Ovom metodom se precizno dokazuje postojanje rascepa zida aorte, i druge stečene i urođene promene. Indikacije za pregled:

 • disekcija
 • stenoza
 • trauma
 • sumnja na benigni ili maligni tumor / u konsultaciji sa lekarom
 • ruptura
 • aneurizma
 • tromboza i krvarenje
 • kongenitalne malformacije – koarktacija

U našem centru se mogu odraditi:
 

 • MDCT cele aorte
 • MDCT torakalne aorte
 • MDCT abominalne aorte sa dodacima ilijačnih artretija i donjih ekstremiteta