MDCT Angiografije

MDCT angiografija predstavlja pregled krvnih sudova arterija i vena na CT (skener) aparatu novije generacije. U našem centru ovim pregledom mogu biti obuhvaćene arterije srca i sve periferne arterije koje su podeljene u nekoliko regija:

 • Arterije vrata, glave i luka aorte (karotide)
 • Arterije glave
 • Torakalna aorta
 • Trbušna aorta sa preponskim arterijama i visceralnim granama
 • Arterije donjih ekstremiteta – nogu
 • Arterije gornjih ekstremiteta – ruku
 • Plućna arterija

U našem centru se mogu odraditi CT angiografije:
 

 • Endokranijuma
 • Vrata
 • Aorte
 • Donjih ekstremiteta
 • Gornjih ekstremiteta
 • Renalnih arterija
 • Portnog Sistema
 • Abodmena
 • Pulmoangiografije (Plućnih arterija)