MAMOGRAF 3D

Inspiration

Da li ste znali da jedna od osam žena može razviti karcinom dojke?

Zahvaljujući skriningu dojke, ogroman broj žena otkrije ovu bolest u ranoj fazi i na taj način se svake godine sačuva veliki broj života.

Od najveće važnosti je zdravim ženama obezbediti pregled sa najnižom mogućom dozom. Sa druge strane, kvalitet slike je ključ za detektovanje najmanjih detalja. Siemens healthcare je razvio takav sistem, koji je referntan za niskodozne mamografije, bez kompromisa u kvalitetu slike.

Takav sistem se nalazi kod nas! Mi zelimo da budemo institucija Vašeg izbora u kojoj ćete uraditi najkvalitetniji mamografski pregled u udobnom okruženju, bez stresa.

DIGITALNA MAMORAFIJA SA 3D TOMOSINTEZOM

50° širokog ugla Tomosinteza.
Najsavremenija tehnologija dobijanja 3D slike iz više uglova eliminiše mogućnost previda tumora dojke, pogotovu u problematičnim regijama, uz izuzetan komfor.