Magnetska rezonanca ili MR, je neinvazivna dijagnostička metoda koja koristi magnetska polja i radio talase za dobijanje detaljnih slika unutrašnjih struktura tela. MR se sve češće koristi za ispitivanje abdomena, što može pomoći u dijagnostikovanju i praćenju mnogih bolesti i stanja.

Šta je MR abdomena?

MR abdomena je postupak koji se koristi za stvaranje detaljnih slika unutrašnjosti stomaka i okolnih organa. Ovaj postupak može se koristiti za dijagnostikovanje mnogih stanja, uključujući tumore, upale, ciste, krvarenja, kamenje u žučnoj kesi i druge probleme sa organima u abdomenu. Osim toga, MR abdomena se često koristi i za praćenje toka lečenja nakon operacija.

Kako izgleda pregled MR abdomena?

Postupak MR abdomena traje oko 30 do 60 minuta. Pacijent će biti pozicioniran na stolu koji se polako pomera u MR tunelu. Tokom postupka, pacijent bi trebalo da leži mirno i da ne pomiče telo, jer to može uticati na kvalitet slike.

Da bi se dobile kvalitetne slike, pacijent bi trebao da bude što opušteniji, pa se često preporučuje primena blage sedative kako bi se pacijent osećao ugodnije. Takođe će se tražiti od pacijenta da nekoliko puta zadrži dah na 15 do 20 sekundi tokom snimanja.

Pre nego što se izvede MR abdomena, pacijent treba da obavesti svog lekara o svim svojim zdravstvenim stanjima i trenutnoj upotrebi bilo kojih lekova. Pre pregleda tehničar će Vas pitati da li imate ugrađen pejsmejker, neki metalni implant u organizmu ili strano metalno telo. Takođe se mora ukloniti sav metalni nakit, kao i bilo koji drugi metalni predmeti, jer oni mogu ometati snimanje. Dva sata pre pregleda ne treba unositi hranu.

Zaključak

MR abdomena je neinvazivna dijagnostička metoda koja može pomoći u otkrivanju mnogih problema sa organima u abdomenu. Ova tehnologija pruža vrlo precizne i detaljne slike, koje omogućavaju lekarima da postave tačnu dijagnozu i da brzo prepoznaju probleme. Ukoliko Vam je potrebna dijagnostička pretraga za probleme sa abdomnom, MR abdomena može biti idealna opcija za Vas. Razgovarajte sa svojim lekarom o svim opcijama dijagnostike koje su dostupne i koje će najbolje odgovarati Vašim potrebama.