doktor-krug

Dijagnostički centar
„Merkur“

 

Osnovan je sa namerom da se u prelepom ambijentu Vrnjačke banje omogući da na jednom mestu posetioci mogu obaviti sve radiološke, osnovne i kontrolne preglede, koji zadovoljavaju najviše standarde raznih specijalnosti medicine: kardiologije, endokrinologije, gastroenterologije, ginekologije, onkologije, hirurgije, ortopedije, reumatologije, sportska medicina i reumatske bolesti.

Magnetna rezonanca 1,5T Magnetom Sempra

32kanalni aparat sa savremenim protokolima snimanja i redukcijom dužine

Skrining evaluacija celog tela difuzionim i ostalim sekvencama

Posebni pregledi prostate, dojki i koštano-zglobnog sistema

Iskusan tim lekara i tehničara vas vodi u nov svet magnetne rezonance

MDCT Skener

Multi(64)detektorski sistem za najkvalitetniju dijagnostiku celog tela

Angiografski pregledi arterijskih krvnih sudova

Virtuelna rekonstrukcija slika sa detaljnim prikazom promena

Niskodozna skrining evalacija pluća i debelog creva

RENDGEN

Digitalna radiografija

Visoka rezolucijia- detaljniji prikaz struktura

Redukovana doza rendgenskog zračenja

3D DIGITALNA MAMOGRAFIJA SA TOMOSINTEZOM

Najsavremeniji aparat za ultratanke preglede dojki

Skrivene promene postaju vidljive uz istu dozu kao pri standardnom pregledu

Komforan i bezbedan pregled eksperata

Savremeni protokoli u dijagnostici i lečenju bolesti dojke

Ultrazvuk

Visoka rezolucija za preciznost dijagnostike

Kombinovanje 2D tehnika sa 4D u kliničkoj praksi

Visoke performanse koštano- zglobnog i mišićnog sistema kod sportista

Skrining dijagnostika dojke, štitne žlezde i abdomena

Kolor dopler krvnih sudova celog tela

Dijagnostika bolesti dojke

 

U našem centru možete uraditi kompletnu radiološku dijagnostiku oboljenja dojke, bilo kliničku bilo skrining preventivnu. Naš tim pod vođstvom prof.dr Dragane Bogdanović – konsultanta i eksperta svetskog renomea, u skladu sa kliničkim preporukama i potrebama, putem ultrazvučne, mamografske dijagnostike, sa tomosintezom kao i magnetne rezonance, vodi vas najkvalitetnijim putem za rano otkrivanje i lečenje bolesti dojke. Nakon adekvatne dijagnostike omogućavamo online konsultacije sa ekspertima i konzilijumima, kao i dalje smernice za eventualno lečenje i upućivanje.

DR IVAN GAJOVIĆ

Novosti

MAGNETNA REZONANCA ABDOMENA

MAGNETNA REZONANCA ABDOMENA

Magnetska rezonanca ili MR, je neinvazivna dijagnostička metoda koja koristi magnetska polja i radio talase za dobijanje …

ULTRASONOGRAFIJA DOJKE

ULTRASONOGRAFIJA DOJKE

Ultrasonografija predstavlja neinvazivnu, preciznu, bezbednu, bezbolnu radiološku metodu, bez upotrebe jonizujućeg zračena koja se primenjuje u dijagnostici brojnih oboljenja.

MAMOGRAFIJA

MAMOGRAFIJA

Mamografija je dijagnostička metoda koja je i dalje po svim kriterijumima „zlatni standard“ u dijagnostici oboljenja dojke.

Kontaktirajte nas

Uslovi korišćenja